Virutelna škola FKS
Preskoči Kalendar

Kalendar

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Danas Srijeda, 23. April 23 24 25 26 27
28 29 30     
 Preskoči Informacije za studente

Informacije za studente

Preskoči Compliance

Compliance

valid xhtm 1.0
valid xhtm 1.0


Dostupni Paketi obrazovanja

 • Univerzalni paket obrazovanja je demonstrativni paket obrazovanja. Kroz njega se svi korisnici VŠO mogu upoznati sa mogućnostima i zahtevima drugih paketa obrazovanja.
  Pristup je dozvoljen gostima i registrovanim korisnicima - polaznicima ovih Paketa obrazovanja. To znači da mu mogu pristupiti i oni korisnici koji samo žele da vide i isprobaju način rada u VŠO, ukoliko se u prijavnoj formi prijave kao GOSTI ili sa svojim prijavnim podacima koje su dobili od odgovornog lica VŠO FKS.

  Kratki opis Univerzalnog paketa

  Edukacija "Univerzalni Paket obrazovanja Virtuelne škole obrazovanja (VŠO) Farmaceutske komore Srbije" predstavlja online uputstvo i demonstraciju rada VŠO.

  Organizator:
  FKS
  Ciljna grupa: gosti - svi zainteresovani
  Kotizacija: besplatno • Urednik: Ružica Nikolić, dipl. farm. spec.

  Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1827/2013-01 od 13.maja 2013.godine
  Evidencioni broj: B-216/13
  Broj bodova za učesnike: 6
  Organizator: Apotekarsko društvo Južnog Banata
  Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

  Edukativni ciljevi programa:

  1. Upoznavanje učesnika sa istorijatom homeopatije i rasprostranjenošću ovog načina lečenja u svetu, te regulativom u Srbiji
  2. Upoznavanje učesnika sa osnovnim principima homeopatije
  3. Upoznavanje učesnika sa homeopaskim razumevanjem bolesti
  4. Upoznavanje učesnika sa načinom izrade homeopatskih lekova o njihovom doziranju i načinu uzimanja
  5. Upoznavanje učesnika sa kombinovanim homeopatskim preparatima koji su registrovani u Srbiji

  Veštine/znanja koje će korisnici steći:

  1. Sticanje uvida u rasprostranjenost i značaj homeopatskog lečenja
  2. Sticanje osnovnog znanja koje će omogućiti učesnicima da odrede kada je moguće primeniti homeopatsko lečenje
  3. Razumevanje načina energizacije i proizvodnje homeopatskog leka
  4. Učesnik će biti u mogućnosti da proceni kada će moći pacijentu da preporuči homeoptsko lečenje lekovima koji su dostupni u apoteci
  5. Učesnik će biti u mogućnosti da preporuči određeni homeoparski lek za određene indikacije

  Test provere znanja, studije slučajeva i kompletan materijal priredila:
  Jovanka Ivančević, dipl. farm spec

  Datum održavanja:
  I termin: 24 – 30. maj 2013.godine (krajnji rok za prijavu 22. maj 2013.g.)
  II termin: 15 - 22. avgust 2013.g. (krajnji rok za prijavu 13. avgust 2013.g.)
  III termin: 26. septembar - 03. oktobar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 24. septembar 2013.g.)
  IV termin: 05 - 12. novembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 03. novembar 2013.g.)
  V termin: 03 - 10. decembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 01. decembar 2013.g.)
  VI termin: 04 - 11. mart 2014.g. (krajnji rok za prijavu 03. mart 2014.g.)

  Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 30 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 60 minuta.
  Period validnosti: 13. maj 2014. godine
  Ciljna grupa: akreditovan za farmaceute
  Broj akreditovanih bodova: 6 bodova
  Kotizacija: besplatno - za redovne članove FKS koji su uredno izmirili članarinu za prethodne godine, počev od 2009.g kao i za tekuću godinu


 • Urednik: Ružica Nikolić, dipl. farm. spec.

  Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1827/2013-01 od 13.maja 2013.godine
  Evidencioni broj: B-214/13
  Broj bodova za učesnike: 6
  Organizator: Apotekarsko društvo Južnog Banata
  Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

  Edukativni ciljevi programa:

  1. Sticanje znanja o izboru probiotika u toku terapije antibiotikom, za obnavljanje crevne mikroflore nakon antibiotske terapije.
  2. Upoznavanje polaznika o uticaju probiotika na gastrointestinalnu mikrofloru čoveka.
  3. Upoznavanje polaznika o uticaju probiotika na vaginalnu mikrofloru.
  4. Upoznavanje polaznika sa kriterijumima za primenu probiotičkih kultura i načinom deklarisanja proizvoda.
  5. Upoznavanje polazika sa načinom delovanja prebotika u kombinaciji sa probioticima (sinbiotici).

  Veštine/znanja koje će korisnici steći:

  1. Polaznici će biti osposobljeni da u praksi preporuče određenu vrstu probiotičkih kultura u slučaju obnavljanja mikroflore kod upotrebe antibiotika, kod poremećaja crevne mikroflore kod dece ili kod odraslih osoba.
  2. Polaznici će biti u mogućnosti da preporuče određenu vrstu probiotika u slučaju poremećaja gastrointestinalne mikroflore čoveka.
  3. Polaznici će biti u mogućnosti da preporuče određenu vrstu probiotika u slučaju poremećaja vaginalne mikroflore.
  4. Polaznici će moći da razlikiju ispravno deklarisan probiotički proizvod i da u skladu sa time preporuče korisniku.
  5. Polaznici će steći znanje kakav je efekat kombinovanja probiotika sa prebioticima i biće u mogućnosti da daju preporuku za primenu sinbiotika.

  Test provere znanja i kompletan materijal pripremila:
  Dr biol Gordana Zavišić

  Studije slučajeva pripremila:
  Mira Stojanović, dipl. farm spec

  Datum održavanja:
  I termin: 12-19. jun 2013.g. (krajnji rok za prijavu 10. jun 2013.g.)
  II termin: 24-31. jul 2013.g. (krajnji rok za prijavu 22. jul 2013.g.)
  III termin: 12-19. septembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 10. septembar 2013.g.)
  IV termin: 22-29. oktobar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 21. oktobar 2013.g.)
  V termin: 04-11. februar 2014.g. (krajnji rok za prijavu 03. februar 2014.g.)
  VI termin: 08-15. april 2014.g. (krajnji rok za prijavu 07. april 2014.g.)

  Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 30 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 60 minuta.
  Period validnosti: 13. maj 2014. godine
  Ciljna grupa: akreditovan za farmaceute
  Broj akreditovanih bodova: 6 bodova
  Kotizacija: besplatno - za redovne članove FKS koji su uredno izmirili članarinu za prethodne godine, počev od 2009.g kao i za tekuću godinu


 • Urednik: Ružica Nikolić, dipl. farm. spec.

  Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1827/2013-01 od 13.maja 2013.godine
  Evidencioni broj: B-215/13
  Broj bodova za učesnike: 6
  Organizator: Apotekarsko društvo Južnog Banata
  Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

  Edukativni ciljevi programa:

  1. Upoznavanje učesnika sa značajem interakcija lekova
  2. Razumevanje mehanizama interakcija
  3. Upoznavanje učesnika sa klinički značajnim interakcijama
  4. Upoznavanje učesnika sa interakcijama lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta
  5. Upoznavanje učesnika sa interakcijama biljnih lekova
  6. Upoznavanje učesnika sa interakcijama hrane i lekova

  Veštine/znanja koje će korisnici steći:

  1. Koje su klinički značajne interakcije lekova
  2. Koje su najčešće interakcije koje se javljaju u praksi
  3. Izbegavanje potencijalnih interakcija lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta
  4. Izbegavanje potencijalnih interakcija biljnih lekova
  5. Uticaj hrane na primenu lekova i uticaj lekova na nutrijente

  Test provere znanja, studije slučajeva i kompletan materijal priredila:
  Doc. Dr Sandra Vezmar Kovačević

  Datum održavanja:
  I termin: 26. jun - 03. jul 2013.g. (krajnji rok za prijavu 25. jun 2013.g.)
  II termin: 01. - 08. avgust 2013.g. (krajnji rok za prijavu 29. jul 2013.g.)
  III termin: 08-15. oktobar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 07. oktobar 2013.g.)
  IV termin: 17-23. decembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 16. decembar 2013.g.)
  V termin: 18-25. mart 2014.g. (krajnji rok za prijavu 17. mart 2014.g.)
  VI termin: 06-13. maj 2014.g. (krajnji rok za prijavu 5. maj 2014.g.)

  Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 30 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 60 minuta.
  Period validnosti: 14. maj 2014. godine
  Ciljna grupa: akreditovan za farmaceute
  Broj akreditovanih bodova: 6 bodova
  Kotizacija: besplatno - za redovne članove FKS koji su uredno izmirili članarinu za prethodne godine, počev od 2009.g kao i za tekuću godinu


 • Urednik: Ružica Nikolić, dipl. farm. spec.

  Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1827/2013-01 od 13.maja 2013.godine
  Evidencioni broj: B-217/13
  Broj bodova za učesnike: 6
  Organizator: Apotekarsko društvo Južnog Banata
  Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

  Edukativni ciljevi programa:

  1. Upoznavanje učesnika sa najnovijim saznanjima u vezi slobodnih radikala - nastanak, mehanizam delovanja i zdravstveni efekat
  2. Upoznavanje učesnika sa ulogom oksidativnog stresa na razvoj mnogobrojnih oboljenja
  3. Pružanje informacije učesnicima o antioksidativnom odbrambenom sistemu
  4. Proširivanje znanje učesnika o ulozi najznačajnijih antioksidansa u organizmu
  5. Optimalan izbor antioksidansa u pojedinačnim slučajevima iz prakse

  Veštine/znanja koje će korisnici steći:

  1. O nastanku, podeli, mehanizmu delovanja i značaju slobodnih radikala, kao i faktorima koji utiču na njihovu produkciju
  2. O oksidativnom stresu i mehanizmima koji uslovljavaju/pomažu razvoj brojnih oboljenja
  3. O antioksidantnom odbrambenom sistemu, njegovim komponentama i načinu na koji se organizam bori protiv viška slobodnih radikala
  4. O delovanju, primeni i preporučenoj dnevnoj dozi najznačajnijih antioksidanasa
  5. O analizi i kritičkoj evaluaciji upotrebe antioksidanasa

  Test provere znanja, studije slučajeva i kompletan materijal priredio:
  Doc.dr Dušan Vešović, Medicinska akademija - US Medical School, Beograd

  Datum održavanja:
  I termin: 03-09. jun 2013.g. (krajnji rok za prijavu 01. jun 2013.g.)
  II termin: 10-17. jul 2013.g. (krajnji rok za prijavu 08. jul 2013.g.)
  III termin: 29. avgust - 05. septembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 27. avgust 2013.g.)
  IV termin: 19-25. novembar 2013.g. (krajnji rok za prijavu 18. novembar 2013.g.)
  V termin: 18-25. februar 2014.g. (krajnji rok za prijavu 17. februar 2014.g.)
  VI termin: 22-29. april 2014.g. (krajnji rok za prijavu 21. april 2014.g.)

  Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 30 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 60 minuta.
  Period validnosti: 13. maj 2014. godine
  Ciljna grupa: akreditovan za farmaceute
  Broj akreditovanih bodova: 6 bodova
  Kotizacija: besplatno - za redovne članove FKS koji su uredno izmirili članarinu za prethodne godine, počev od 2009.g kao i za tekuću godinu


Preskoči Glavni meni

Glavni meni

Preskoči Alati

Alati